Godło „Teraz Polska” z rekordową rozpoznawalnością

Michał Lipiński, dyrektor Konkursu „Teraz Polska”, fot. KAKA.media/Teraz Polska

Godło „Teraz Polska” należy do najbardziej rozpoznawalnych znaków promocyjnych w Polsce. W ciągu ostatnich lat jego znajomość w badaniach ankietowych deklarowało 70–80 proc. respondentów. W tegorocznym sondażu znajomość Godła zadeklarowało rekordowe 87,3 proc. badanych. Według mnie przyczyn tak wysokiej rozpoznawalności znaku „Teraz Polska” jest kilka. Pierwsza i najbardziej oczywista to fakt, że symbol ten funkcjonuje na polskim rynku nieprzerwanie od ponad 30 lat. W tym czasie Fundacja koncentrowała się na tworzeniu marki Godła „Teraz Polska” jako symbolu, który firmuje wysokiej jakości produkty i usługi wytwarzane w Polsce. Nasze działania promocyjne miały i mają na celu przede wszystkim upowszechnianie Godła „Teraz Polska” oraz wyjaśnianie korzyści wynikających z kupowania polskich produktów.

Polacy świadomie wybierają polskie produkty

Mówimy tutaj o świadomym wyborze produktów i usług wytwarzanych w naszym kraju, czyli o tym, co w ekonomii nazywamy patriotyzmem konsumenckim. W ostatnich latach obserwujemy, że coraz więcej konsumentów zwraca uwagę właśnie na kraj pochodzenia produktu oraz wie, dlaczego podczas zakupów lepiej wybrać rodzimy produkt niż jego zagraniczny odpowiednik. Ten fakt dostrzegają również przedsiębiorcy. Wielu z nich zdecydowało się na tworzenie własnych marek w oparciu o regionalne pochodzenie, wielopokoleniową tradycję i polski kapitał. Oczywiście konsumenci oprócz polskiego pochodzenia poszukują w produktach i usługach także odpowiednio wysokiej jakości. A Godło „Teraz Polska” symbolizuje te dwie wartości: wysoką jakość, potwierdzoną przez niezależnych ekspertów, i polskie pochodzenie. W tym również możemy upatrywać rosnącą rozpoznawalność znaku „Teraz Polska”.

Rekordowa rozpoznawalność Godła „Teraz Polska” na poziomie 87 proc.

Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, że w ciągu ponad 30 lat trwania Konkursu „Teraz Polska” prawo do korzystania ze znaku otrzymało ponad 850 firm. Zawsze powtarzam, że na sukces znaku „Teraz Polska” nie pracuje wyłącznie Fundacja, która jest jego administratorem. Markę „Teraz Polska” budują przede wszystkim laureaci Konkursu, którzy korzystają ze znaku na opakowaniach nagrodzonych produktów, w kampaniach reklamowych czy działaniach wizerunkowych. A ponieważ znak „Teraz Polska” budzi zaufanie klientów, okazuje się dla przedsiębiorców skutecznym narzędziem promocyjnym, wzmacniającym sprzedaż nagrodzonych produktów i usług.

Mówiąc o postrzeganiu znaku „Teraz Polska”, nie możemy oczywiście zapomnieć o mediach. Bez współpracy i wsparcia Konkursu „Teraz Polska” ze strony wielu redakcji, które od lat informują o jego rozstrzygnięciach, prezentują nagrodzone produkty i usługi, relacjonują naszą coroczną galę, nie moglibyśmy dzisiaj mówić o rozpoznawalności na poziomie ponad 87 proc.

Kto startuje po Godło: rynkowi liderzy czy małe i średnie przedsiębiorstwa?

Od początku Konkursu „Teraz Polska” większość uczestników stanowiły małe i średnie przedsiębiorstwa. Nie powinno to dziwić, ponieważ właśnie takie firmy w największym stopniu mogą odczuć korzyści, które oferujemy laureatom. Gdy analizujemy listę uczestników, a później zwycięzców, to co roku dominują na niej firmy zatrudniające do 250 osób. Wśród laureatów mamy wiele małych rodzinnych firm, które działają na lokalnych rynkach, ewentualnie oferują specjalistyczne produkty lub usługi dla stosunkowo wąskiej grupy odbiorców. Oczywiście są też liderzy, którzy z powodzeniem funkcjonują zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wystarczy wymienić chociażby takie firmy, jak Pruszyński Sp. z o.o. (potentat w produkcji stalowych pokryć dachowych i elewacyjnych), czy FAKRO (drugi największy producent okien dachowych na świecie).

Kryteria oceny stosowane w Konkursie „Teraz Polska”

Zawsze staram się zwracać uwagę na ważną kwestię związaną z procedurą wyłaniania zwycięzców. Głównymi kryteriami stosowanymi przy ocenie zgłoszeń są jakość i nowoczesność produktu lub usługi. Pytamy również o kwestie związane na przykład ze wskaźnikiem reklamacji, z zadowoleniem klientów czy o dotychczasowe sposoby promocji, ale wszystkie pytania dotyczą zgłaszanych produktów i usług. W ankiecie konkursowej nie ma pytań związanych z funkcjonowaniem firmy. Jest tak dlatego, że w Konkursie „Teraz Polska” nie oceniamy firm, a jedynie zgłaszane przez nie produkty i usługi. Zatem szansę na sukces w Konkursie mają reprezentanci wszystkich firm, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa czy skali działania.

Wystartuj w Konkursie i sięgnij po Godło „Teraz Polska”

To nasze hasło promocyjne, ale też zachęta dla wszystkich polskich przedsiębiorców, którzy chcą wyróżnić swoją firmę na rynku i zyskać przewagę konkurencyjną; którzy oferują produkty lub usługi wysokiej jakości i chcą wykorzystać siłę marketingową Godła w swojej strategii sprzedażowej i wizerunkowej. Raz jeszcze podkreślę, że nie ma znaczenia, czy firma zatrudnia kilka, czy kilkaset osób, ponieważ wielkość firmy nie jest kryterium oceny w Konkursie. Liczy się jakość produktów i usług, ich innowacyjność, polskie pochodzenie.

W tej chwili trwa przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu „Teraz Polska”. Wnioski konkursowe można składać do 31 stycznia 2024 r., a laureatów kolejnej edycji poznamy na początku czerwca 2024 r.