Kongres 60 Milionów z Godłem „Teraz Polska”

Fot. Kaka.media/Teraz Polska

W 33. edycji Konkursu, Kapituła nagrodziła Godłem „Teraz Polska” twórców Globalnego Zjazdu Polonii – Kongresu 60 Milionów, spółkę 60MLN.PL. Podczas Gali, firmę reprezentował Kamil Szymański, prezes zarządu.

Spółka 60MLN.PL została powołana do organizacji Kongresu 60 Milionów, który stanowi platformę promocji oraz budowania wizerunku Polski na arenie międzynarodowej, a także nawiązywania relacji pomiędzy polskimi, polonijnymi oraz międzynarodowymi przedsiębiorcami i instytucjami.

Nazwa Kongresu odzwierciedla ogólną liczbę Polaków i osób polskiego pochodzenia na całym świecie, która wynosi ponad 60 milionów. Cykl międzynarodowych wydarzeń skupia kluczowych liderów biznesu i polityki, a także działaczy kulturalnych i społecznych związanych z Unią Europejską, Polską i Polonią. Program Kongresu obejmuje panele dyskusyjne i część networkingową w gronie ekspertów, liderów biznesu i przedstawicieli polskiego rządu, lokalnych władz, polskich ambasad i organizacji biznesowych.

Do tej pory odbyło się 13 edycji stacjonarnych Kongresu (m.in. w Londynie, Berlinie, Miami, Nowym Jorku, Buffalo, Gdańsku czy Rzeszowie) oraz 17 edycji online.