MÓWik nagrodzony Godłem „Teraz Polska”

Fot. KAKA.media

W ramach ubiegłorocznej, 33. edycji Konkursu „Teraz Polska”, dyplom i list gratulacyjny Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, odebrała w Belwederze, w imieniu firmy DICO s.c., jej współwłaścicielka, Ewa Przebinda. Godłem „Teraz Polska”, nagrodzony został program do komunikacji dla osób niemogących się porozumiewać – „MÓWik”, autorstwa spółki.

Program MÓWik, przeznaczony jest dla osób z niepełnosprawnościami, w różnym wieku i różnej płci.  Celem zastosowania oprogramowania jest łagodzenie lub kompensowanie skutków urazu, choroby lub niepełnosprawności, które mogą powodować problemy w porozumiewaniu się przy pomocy mowy w sposób zrozumiały dla innych. Można go wykorzystywać przy wspomaganiu osób z afazją, autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Downa, mózgowym porażeniem dziecięcym, czy też z dyzartrią i in.  

Sebastian Szufa

współwłaściciel, DICO s.c.
„Proces aplikacji do Konkursu „Teraz Polska”, wymaga przedstawienia informacji o firmie, jej strategiach, innowacjach i osiągnięciach. Przygotowanie wniosku stanowiło dla nas okazję do przeglądu i oceny swojego rozwoju, co z kolei pomogło zidentyfikować nowe obszary do doskonalenia i wzmacniania.”

„Godło „Teraz Polska” jest symbolem uznania i potwierdzenia wysokiej jakości produktów lub usług. Możemy wykorzystać to wyróżnienie jako certyfikat jakości, który podkreśla doskonałość jej oferty i zachęca klientów do wyboru naszych produktów lub usług” – podkreślił Sebastian Szufa, współwłaściciel DICO s.c.

„MÓWik”, to w pełni polskie oprogramowanie, przeznaczone do komunikacji alternatywnej i wspomagającej, wyposażone w polską syntezę mowy kobiecej i męskiej oraz 14 000 symboli. Działa w oparciu o system Android.

Program można zainstalować np. na tablecie. Po włączeniu oprogramowania „MÓWik”, widać przyciski – symbole, które po kliknięciu, wypowiadają swoją nazwę lub wskakują jako słowo do pola dialogowego. Po dotknięciu tego pola, zdanie zostaje również wypowiedziane na głos przez urządzenie. Istotne jest to, że zamiast używania tylko symboli, zdania można również napisać na klawiaturze.

Dzięki zaawansowanemu interfejsowi użytkownik może tworzyć z symboli całe zdania i wypowiedzi, które są odczytywane przez syntezę mowy. Wyrazy mogą być odmieniane zgodnie z gramatyką języka polskiego. Jest to jedyne oprogramowanie w języku polskim, które to umożliwia. Użytkownicy, korzystający z liter, mogą pisać informacje za pomocą klawiatury ekranowej i odczytywać je korzystając z syntezy mowy. Każdy egzemplarz oprogramowania jest wyposażony w tablice startowe, które mogą być dowolnie rozwijane na potrzeby użytkownika. „MÓWik” to wyrób medyczny spełniający wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych.

Firma DICO s.c. istnieje od 2011 roku. Stawia sobie za cel wykorzystanie coraz bardziej powszechnej i niedrogiej technologii urządzeń mobilnych w terapii i życiu codziennym osób z niepełnosprawnościami. Jej działalność polega na tworzeniu aplikacji na urządzenia mobilne w systemie Android. Aplikacje te przeznaczone są dla osób niemówiących i umożliwiają porozumiewanie się za pomocą mowy generowanej przez urządzenia. Firma zajmuje się szkoleniami i upowszechnianiem wiedzy na temat problemów osób niemówiących oraz łagodzeniem skutków tej niepełnosprawności.