Państwowy Instytut Medyczny MSWiA z Godłem „Teraz Polska”

Fot. KAKA.media

Jednym z Laureatów ubiegłorocznej edycji Konkursu „Teraz Polska”, w kategorii Usługi, został Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, za usługi medyczne, realizowane na nowoczesnym bloku chirurgii małoinwazyjnej.

Od 2023 roku Państwowy Instytut Medyczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji jest instytutem badawczym. Wcześniej, w latach 1951–2022 funkcjonował jako Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. W trakcie pandemii COVID-19, szpital został przekształcony w jednoimienny szpital zakaźny.

prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba

do marca 2024 dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA
„Marka „szpital MSWiA” to nie tylko wyróżnienie, ale i zobowiązanie, któremu, każdego dnia, staramy się z uwagą sprostać. Udział w konkursie „Teraz Polska” pozwolił nam na spojrzenie z dystansem i dumą na to, co dokonaliśmy tuż po trudnym okresie pandemii. Bloki chirurgii małoinwazyjnej są miejscem, gdzie udzielane są świadczenia medyczne na światowym poziomie.”

„Państwowy Instytut Medyczny jest w tym momencie kilka miesięcy po czasochłonnym procesie przekształcenia z formy prawnej SP ZOZ-u w instytut badawczy. To szczególny moment, bo możemy z nadzieją spoglądać w przyszłość, doceniając dorobek kilku pokoleń wstecz.” – podkreślił, odbierający statuetkę Godła „Teraz Polska”, prof. dr hab. n. med. Waldemar Wierzba, do marca 2024 dyrektor Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA.

Nagrodzone usługi medyczne Bloku Chirurgii Małoinwazyjnej, dotyczą wysokospecjalistycznych procedur chirurgii małoinwazyjnej wykonywanych w specjalistycznych salach neurochirurgicznej, angiograficznej oraz sali robotycznej.

sali neurochirurgicznej przeprowadzane są najbardziej precyzyjne zabiegi w obszarze mózgu i kręgosłupa pacjenta. Na podstawie wykonanych skanów (uzyskanych w tomografii komputerowej i rezonansie magnetycznym oraz śródoperacyjnie za pomocą aparatu rentgenowskiego) urządzenia dostarczają precyzyjną rekonstrukcję 3D struktur mózgu. Unikalną cechą tej sali jest rozszerzona rzeczywistość (AR, Augmented Reality), która pozwala na wzajemne nakładanie i przenikanie się obrazów pola operacyjnego, obrazów z neuronawigacji i wirtualnych trajektorii oraz znaczników, umożliwiających precyzyjne przeprowadzenie operacji.

Wyjątkową cechą sali angiograficznej jest możliwość łączenia w czasie rzeczywistym obrazów, pochodzących z różnych technik obrazowania. Obecnie obrazowanie RTG można łączyć z obrazami ultrasonograficznymi uzyskiwanymi bez promieniowania.

Natomiast sala robotyczna wyposażona jest w robota chirurgicznego Da Vinci model XI. Lekarz wykonuje zabieg, bazując na realistycznym, dziesięciokrotnie powiększonym obrazie 3D HD. Steruje robotycznymi ramionami, wyposażonymi w precyzyjne narzędzia chirurgiczne. Każdy zamierzony ruch dłoni chirurga jest przenoszony na działanie narzędzi chirurgicznych w ciele pacjenta. Zabieg odbywa się poprzez wykonanie czterech mikronacięć. Brak naruszenia ciągłości powłok skórnych na dużych powierzchniach, ogranicza do minimum ból pacjenta oraz czas rekonwalescencji.

Rozwiązania wdrożone w PIM MSWiA zostały zaprojektowane jako kompleksowy system. Każda z nowych sal ma dostęp do zasobów obrazowych PACS szpitala, które są wyświetlane na wielkoformatowych monitorach 4K.

W marcu br. dyrektorem Państwowego Instytutu Medycznego MSWiA został prof. dr hab. Piotr Suwalski, który w 2013 roku zdobył Godło „Teraz Polska” za leczenie kardiochirurgiczne przy wykorzystaniu technik małoinwazyjnych, przeprowadzane w Klinice Kardiochirurgii CSK MSW.